BPO akadēmija – mūsu ceļš uz lieliem panākumiem!

BPO Akadēmijas uzdevums ir veicināt personības izaugsmi un sniegt jaunas zināšanas pieredzējušu treneru pavadībā.

BPO akadēmija – mūsu ceļš uz lieliem panākumiem!

BPO Akadēmijas uzdevums ir veicināt personības izaugsmi un sniegt jaunas zināšanas pieredzējušu treneru pavadībā.

BPO akadēmija – mūsu ceļš uz lieliem panākumiem!

BPO Akadēmijas uzdevums ir veicināt personības izaugsmi un sniegt jaunas zināšanas pieredzējušu treneru pavadībā.

Esmu kļuvusi atvērtāka, komunikablāka un pārliecinātāka. Šīs prasmes ir īpaši svarīgas pārdošanā, jo ir panākumu atslēga ceļā uz izciliem rezultātiem.

Monika

BPO Akadēmijas iegūtās zināšanas noder gan darba procesos, gan ikdienā. Lepojos ar personīgo mērķu uzstādīšanu un to sasniegšanu!

Kristena Marta

BPO Akadēmijas apgūtajos kursos esmu iemācījies vadīt sevi un komandu, deleģēt pienākumus un plānot laiku, kā arī rūpēties par savu emocionālo labbūtību. Visas iegūtās metodes ir ērti lietojamas jebkurā vietā un laikā.

Mareks

“Mans ieguvums ir sevis pilnveide, analīze un spēja sevi pasniegt tā, lai tevi saprot un rodas savstarpēja sadarbība. Vēl ir tāls ceļš ejams, tomēr katra nodarbība palīdz sevi attīstīt arvien labāk un novērtēt dzīves kvalitāti, izzināt sevi no cita skatu punkta.”

Ieva

Studiju process

BPO Akadēmijas nodarbības tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot Zoom un MS Teams piedāvātās priekšrocības. Katra nodarbība tiek ierakstīta un akadēmijas studenti tiek nodrošināti ar pieeju video ierakstam un izdales materiāliem.

Absolvēšana

BPO Akadēmijā katra kursa noslēgšanās tiek atzīmēta ar svētkiem. Šie svētki ir īpašs laiks gan uzņēmumam kopumā, gan absolventiem individuāli, jo tas nozīmē, ka ikviens akadēmijas dalībnieks ir soli tuvāk – sevis labākaijai versijai.

Apmācību programma

Pirmā kursa ietvaros tiks apgūtas tādas tēmas kā attiecību veidošana, darbs komandā un orientācija uz attīstību.

Kursa laikā tiks iegūta izpratne par attieksmes un atbildības divvirzienu kustību un savstarpējo mijiedarbību. Tiks apskatīti cēloņu un seku mehānisms, kā arī tiks noteiktas savas un citu kolēģu atbildības.

Galvenās tēmas:

Pozitīvu attiecību veidošana

Attieksmes nozīme komandas darbā un individuālo mērķu sasniegšanā

Attieksme un izturēšanās

Atbildība pret darbu

Otrā kursa ietvaros tiks apgūtas tādas tēmas kā balss intonācijās nostādīšana, pareiza prezentācijas veidošana, kā arī nostiprinātas 1. kursa apgūtās zināšanas pārdošanā un klientu apkalpošanā.

Kursa laikā tiks pilnveidotas komunikācijas un uzstāšanās prasmes , kā arī zināšanas par to, kā iesaistīt auditoriju.

Galvenās tēmas

Balss nostādīšana, intonācija un dikcija

Satura sagatavošana prezentācijai

Prezentācijas vadīšana

Prasme uzklausīt

Trešā kursa ietvaros tiks apgūtas tādas tēmas kā mērķu izvirzīšana un sasniegšana, laika plānošana un organizēšana, kā arī stresa pārvaldība un konfliktu vadība.

Kursa laikā tiks iegūtas praktiskas zināšanas dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī treniņi prasmju attīstīšanai un pielietošanai ikdienā.

Galvenās tēmas

Mērķi darba vidē

Plānošana un organizēšana

Personīgā efektivitāte caur emocionālās inteliģences prizmu

Stresa un labklājības vadība

Ceturtā kursa ietvaros tiks apgūtas tādas tēmas kā pārdevēja domāšana, spēja pārliecināt un ietekmēt, radošums un kreativitāte, kā arī mūsdienīga līderība.

Kursa laikā tiks iegūtas prasmes iesaistīt un pārliecināt citus cilvēkus, kā arī būt elastīgam mūsdienu mainīgajos apstākļos. Tāpat tiks izprasts un attīstīts savs personīgais līderības stils.

Galvenās tēmas

Pārdevēja domāšana

Mūsdienīga līdera ieradumi

Efektivitāte un produktivitāte

Līderība

Piektā kursa galvenā tēma ir emocionālā inteliģence (EI) , un kursa laikā attīstīsi prasmes uztvert, pārvaldīt, izmantot un saprast savas un citu emocijas.

Kursa noslēgumā katrs dalībnieks sagatavos savu personīgo attīstības plānu EI integrācijai darba procesos un komunikācijā.

Galvenās tēmas

Ievads EI

Emociju atpazīšana

Emociju izmantošana

Emociju cēloņu un seku apzināšanās

Emociju pārvaldība

Tavi ieguvumi, studējot

Pārliecība un pašefektivitāte
Paaugstināta produktivitāte
Līdera domāšana
Attīstīta komunikācijas prasme
BPO Akadēmijas sertifikāts
Svaigas un noderīgas zināšanas

Tavi pasniedzēji

Ieva
Laterere

Darba saturs un pienākumi 15 gadu laikā ir mainījušies, sākot ar klientu apkalpošanas speciālistes, vēlāk - ražošanas eksperta, pārdošanas grupu vadītājas, filiāles vadītājas un šobrīd - BPO kvalitātes vadītājas atbildībām, kur turpina vadīt pārdošanas apmācības iekšējiem un ārējiem resursiem, izstrādājot kvalitātes procesus, kas ļauj sasniegt augstākos kvalitātes standartus.

Laila
Snidzane

Sertificēta koučinga un biznesa trenere, Meta Coach vadītāja. Lieliska organizatore. Kā trenere Laila ir spēcīga individuālajā un biznesa koučingā (komandās un biznesa procesos), kā arī “soft skills” attīstības treniņos vadītājiem.

Lelde
Vīnkalne

Radošā uzņēmēja, sertificēts koučs, komandu saliedēšanas un radošuma trenere ar 18 gadu pieredzi izklaides, izglītības, kultūras un komandas saliedēšanas pasākumu organizēšanā. Lieliska iedvesmotāja ar pārliecību, ka ikvienā ir radošuma potenciāls, ko var atklāt un attīstīt.

Evija
van der Beek

Sertificēta koučinga un biznesa trenere. Evija ir iedvesmojoša profesionāle ar dziļu izpratni par labklājību un stresa pārvaldības jautājumiem, kā arī nodrošina supervīzijas atbalstu kā iespēju efektivitātes uzturēšanai un izdegšanas profilaksei tiem, kuri ikdienā strādā ar cilvēkiem.

Mārtiņš
Vecvanags

Sertificēts individuālais un komandas koučs, treneris un emocionālās inteliģences novērtēšanas praktiķis. Grāmatas “Darījumu sarunas – stratēģijas un taktikas” autors. Ar vairāk kā 20 gadu vadītāja pieredzi un specializāciju uz pārdošanas un pārrunu prasmju attīstību.

Katrīne
Pasternaka

20 gadu pieredze kā verbālās, neverbālās komunikācijas un aktieru meistarības pasniedzēja. Strādājusi Dailes teātrī, televīzijā un radio Skonto.

Pievienojies BPO komandai

Piesakies telefonintervijai šeit vai sazinies ar mums pa tālruni 23079063